Logo Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Portal konsultacji społecznych

Regulamin portalu konsultacji społecznych Gminy Pruszcz Gdański

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu konsultacji społecznych dostępnego pod adresem internetowym http://konsultacje.pruszczgdanski.pl (zwanego dalej „Portalem”), który prowadzony i administrowany jest przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański.
 2. Każdy Użytkownik odwiedzający Portal akceptuje Regulamin.
 3. Podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
 4. Celem Portalu jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do informacji o planowanych, trwających i zakończonych konsultacjach społecznych oraz bezpłatne uczestnictwo w konsultacjach społecznych za pośrednictwem internetu

II. Moderacji (zmianie lub braku publikacji) podlegają treści zawierające:

 1. Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (wynikające z kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń).
 2. Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
  1. nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
  2. namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
  3. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  4. grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
  5. propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
 3. Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
  1. lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  2. zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  3. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
 4. Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
  1. promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  2. przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  3. promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.); - ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000));
  4. zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).
 5. Treści odbiegające od tematyki forum.

W przypadku uwag prosimy o kontakt pod adresem emailowy sjasiak@pruszczgdanski.pl lub osobisty kontakt w godzinach pracy Urzędu.


Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30  |  83-000 Pruszcz Gdański
Sekretariat: (58) 692 94 21  |  sekretariat@pruszczgdanski.pl

Polityka prywatności